Bạn Có Thích Hợp Với Đại Học?

​Một khi bạn xét lại sự cam kết về thời giờ mà trường đại học sẽ đòi hỏi, câu hỏi kế đó sẽ là “việc theo học tại trường đại học là điều thích đáng với tôi hay không?

Câu trả lời là sự quả quyết ĐÚNG VẬY! các giáo sư hướng dẫn của Trường Evergreen Valley College sẽ làm việc với bạn và lịch trình của bạn để chuẩn bị một kế hoạch học tập cá biệt nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn. Phần lớn các nhà giáo dục cố vấn các học sinh trung học hãy tiếp tục học vấn của họ sau khi nhận được bằng tốt nghiêp. Chúng tôi, tại Trường Evergreen Valley Collegẹ hoàn toàn đồng ý rằng mọi người cần theo đuổi điều gì đó cao hơn và vượt quá bậc trung học hầu cạnh tranh được trong một nền kinh tế ngày càng có tính cách toàn cầu. Câu hỏi không còn là “Việc Theo Học Ở Đại Học Có Thích Đáng Với Tôi Hay Không?, mà phải là “Khi Nào Việc Theo Học Ở Trường Đại Học Thì Thích Đáng Cho Tôi?” Chúng tôi có một thành phần sinh viên đa trạng và vô cùng độc đáo tại trường Evergreen Valley College. Một số trong các sinh viên của chúng tôi lựa chọn việc trì hoãn đi lên đại học sau khi hoàn tất trung học với một loạt các lý do rất chính đáng. Chúng tôi có các sinh viên là các người quyết định gia nhập quân đội trước tiên, những người có các nghiã vụ và sự cam kết trong gia đình, những người cần trợ giúp doanh nghiệp của gia đình trong ít năm, hay những người vừa di chuyển đến tiểu bang California và lựa chọn việc chờ đợi một hay hai năm trước khi bắt đầu sự theo học ở bậc đại học. Khó khăn tài chính thường tạo ra một rào cản cho các sinh viên không tin rằng họ có thể có đủ điều kiện cho một nền giáo dục đại học.

Nếu bạn vừa phục vụ trong quân đội hồi gần đây, và muốn khởi sự chức nghiệp của bạn, hãy thảo luận với giáo sư hướng dẫn của bạn. Nếu bạn có các trách nhiệm gia đình gây khó khăn để tiếp tục sự học vấn của bạn, hãy thảo luận với giáo sư hướng dẫn của bạn. Nhiều sinh viên cân đối đại học với các trách nhiệm về công việc và gia đình một cách mỹ mãn. Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn về cách thức làm sao để xử lý hoàn cảnh này. Nếu bạn là người mới đến tiểu bang vĩ đại của chúng ta, và thắc mắc làm sao có thể bắt đầu việc học, hãy thảo luận với giáo sư hướng dẫn của bạn. Nếu bạn cảm thấy bản hoàn toàn không thể trang trải cho việc học ở đại học, hãy thảo luận với giáo sư hướng dẫn của bạn! Trợ cấp Tài Chính được cung cấp để trợ giúp các sinh viên về mặt tài chính. Hãy mở trang Trợ Giúp Tài Chính của Chính Phủ Liên Bang trên mạng để tìm hiểu, tại đây: http://www.fafsa.ed.gov/ Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin của phòng Trợ Giúp Tài Chính riêng trường Evergreen Valley College tại đây:   Phòng Trợ Giúp Tài Chánh

Bạn sẽ nhận thấy rất khó khăn đẻ tìm được một nghề nghiệp thỏa đáng mà không cần đến một sự giáo dục vượt quá bậc trung học. Hãy khám phá các khả tính chờ đón bạn tại Trường Evergreen Valley College! Với một Bằng Cán Sự Cao Đẳng sẽ dẫn dắt bạn đến thế giới công vệc hay với sự lựa chọn chuyển tiếp lên một đại học cao hơn, có điều gì đó dành cho mọi sinh viên tại Trường Evergreen Valley College.

Như thế, bạn đang tính toán gì cho đến nay? Cần ôn duyệt mau chóng những gì đã đọc cho đến nay? Xin BẤM VÀO ĐÂY

  • Sự Hướng Dẫn trên Mạng sẽ cung cấp một cái nhìn tổng lược về các chương trình và dịch vụ được cung cấp tại Trường Evergreen Valley College.
  • Đại Học không được tính theo năm học và tính theo tín chỉ. Một sinh viên toàn thời gian khi ghi danh theo học tối thiểu 12 tín chỉ.
  • Một tín chỉ tương đương với một tiếng đồng hồ nghe giảng trong lớp mỗi tuần trong suốt học kỳ 16 tuần lễ.
  • Một sinh viên cần dành 2 tiếng đồng hồ để tự học và làm bài tập cho mỗi một tín chỉ nghe thuyết giảng trong lớp. Một giảng khóa 3 tín chỉ sẽ cần đến 9 tiếng đồng hồ mỗi tuần (3 giờ nghe giảng trong lớp + 6 giờ làm bài tập).
  • Mọi người đều là một phần xây dựng cụ thê của trường học. Một kế họach học tập cá biệt hóa có thể được thiết lập để đáp ứng các nhu cầu của bạn.
  • Bạn có thể bắt đầu công cuộc học tập ở đại học với các thời điểm khác nhau trong cuộc đời của bạn (sau khi phục vụ quân đội, sau khi trợ giúp một doanh nghiệp gia đình, v.v…). Trường Evergreen Valley College có thể cung cấp cho bạn một kinh nghiệm học tập ở đại học tuyệt vời khi bạn sẵn sàng khởi sự cuộc hành trình của bạn.

Nếu bạn muốn tiếp tục đến phần trinh bày kế tiếp, xin BẤM VÀO ĐÂY

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show