Các Dịch Vụ Sinh Viên

​Tại Trường Evergreen Valley College, chúng tôi cam kết trợ giúp bạn để vươn tới các mục địch học thuật và cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng có sự thử thách trong việc cân bằng sinh hoạt tại trường và đời sống cá nhân của bạn, vì thế chúng tôi khuyến khích bạn hãy tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ và các chương trình của chúng tôi.

Dưới đây là các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho các sinh viên của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là giới thiệu với bạn càng nhiều dịch vụ càng tốt khi bạn mới khởi sự nhập học lần đầu tại Trường EVC, cho bạn hay biết được nơi mà bạn có thể tìm đến xin giúp đỡ. Hãy dành thời giờ để tìm biết thêm các thông tin cho từng dịch vụ này.

Sau đây là các dịch vụ quan trọng mà các sinh viên mới nên tìm hiểu để có thể bắt đầu vào học tại Trường EVC:

  1. Phòng Nhập Học & Giữ Hồ Sơ: để nạp đơn, xin số Thẻ Sinh Viên, và đảm trách các vấn đề về tình trạng cư trú.

  2. Phòng Thi Cử Xếp Lớp: để xác định việc xếp lớp Anh Văn, ESL và Toán.

  3. Phòng Hướng Dẫn Việc Học: theo dõi xuyên qua sự hướng dẫn trên mạng, lượng giá và hoạch định chương trình học tập. Nếu bạn còn có các thắc mắc khác, bạn có thể xin hẹn gặp một Giáo Sư Hướng Dẫn Counselor.

  4. Phòng Trợ Giúp Sinh Viên Mất Năng Lực: Nếu bạn ở tình trạng mất năng lực với đầy đủ giấy tờ chứng minh và đang cần các tiện nghi để khởi sự học tập.

  5. Phòng Trợ Giúp Tài Chánh: nếu bạn cần tiền để đi học.

  6. Các Chương Trình Đặc Biệt : Một loạt các chương trình và dịch vụ cung ứng để giúp đỡ các mục tiêu giáo dục độc đáo của thành phần sinh viên đa dạng.

TRANG KẾ TIẾP

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show