Để Trở Thành Một Sinh Viên Thành Đạt

Qua việc tìm hiểu tập Hướng Dẫn này và về Trường Evergreen Valley College và về những gì chúng tôi đề nghị, bạn đã rất sẵn sàng trên đường trở thành một sinh viên thành đạt.

Dưới đây là các tính chất khác của một sinh viên thành đạt. Một sinh viên thành đạt:

  • Nhận thức được lối học tập và các tác phong học tập của mình và sẽ tận dụng sự hiểu biết này khi học hỏi trong và ngoài lớp học. Các sinh viên có thể học hỏi nhiều hơn bằng cách ghi danh một trong nhiều lớp Hướng Dẫn được cung cấp trong mỗi khóa học.

  • Biết nơi cần đến để tìm kiếm thông tin về các dịch vụ trợ giúp. Vào trang dưới đây để biết thêm về các chương trình đặc biệt mà Trường Evergreen Valley College cung cấp:         Special Academic Programs

  • Sử dụng các dịch vụ trợ giúp khi cần thiết

  • Phát triển các kỹ năng quản trị thời gian và học tập tốt. Tìm đọc tập Guidance 095 – College Success để có một giảng khóa hữu ích sẽ dạy cho bạn các kỹ thuật học tập, các kỹ năng ghi nhớ, các kỹ năng tập trung tâm trí, và các kỹ năng xử lý các áp lực tinh thần.

  • Hẹn gặp một giáo sư hướng dẫn (counselor) trong khóa học thứ nhất tại Trường Evergreen Valley College để thảo luận về các mục đích học hành. Thăm viếng văn phòng hướng dẫn hay vào trang mạng để có thông tin về việc làm hẹn gặp, về giờ giấc cụ thể , tại: Assessment & Counseling/

  • Làm việc với một giáo sư hướng dẫn để khai triển một Kế Hoạch Học Tập. Một Kế Hoạch Học tập là một chương trình hai năm sẽ phác họa các giảng khóa mà bạn cần hoàn tất để đạt tới các mục đích giáo dục của bạn.

  • Luôn luôn gi danh các lớp học càng sớm càng tốt

  • Cam kết sẽ học hết sức mình trong mỗi giảng khóa.

TRANG KẾ TIẾP

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show