Hẹn đăng ký và hướng dẫn

​​​CHÚC MỪNG BẠN ! Bạn đã hoàn tất khóa hướng dẩn trên mạng của Đại Học Cộng Đồng Evergreen Valley. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã thu thập được nhiêu thông tin hửu ích về:

  • Trường Đại Học Cộng Đồng Evergreen

  • Dich vụ và Chương Trình dành cho sinh viên của chúng tôi

  • Các Chương Trình Học Vấn của chúng tôi, và

  • Làm Sao để trở thành một Sinh Viên Thành Công

ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ HƯỚNG DẨN

Giờ là lúc ghi tên thi xếp lớp và xin hẹn để kế hoạch định chương trình học vấn của bạn.Xin chọn ngày giờ không mâu thuẩn với lịch trình của bạn.

Thi xếp lớp không phải là kỳ thi chấm đậu hay rớt; nó đơn thuần được thiếi kế để xác định khả năng đọc, viết và làm toán của bạn. Trắc nghiệm lượng định sẽ cung cấp điểm khởi đầu cho việc sắp xếp lớp ESL. Anh văn và toán và cung cấp cho sinh viên cơ hội tiến bộ xuyên qua giảng khoá đáp ứng đượccác yêu cầu tốt nghiệp và chuyển tiếp. Điểm thi xếp lớp chỉ là một trong nhiều cách đẻ giáo sư hướng dẩn dùng nó trong bước đầu khi xếp bạn vào các lớp học.

Thi xếp lớp được cung cấp trên máy điện toán tại Trung Tâm Lượng Định Assessment Center của Trường Evergreen Valley College. Muốn đọc các câu hòi mẩu, xin bấm vào đây : http://www.act.org/compass/sample/. Nên nhớ rằng trang này sẽ dẩn bạn tách rời khỏi khoá hướng dẩn của EVC , xin đánh dấu trang này để giúp bạn quay lại nó khi bạn sẳn sàng.

Một khi bạn hoàn tất thi xếp lớp, bạn sè được trao cho bàn sao của Bảng Hướng Dẩn Điềm Kết Quả Trắc Nghiệm kỳ thi lượng định của bạn.

Bấm vào đây để xem bản sao cùa Bảng Hướng Dần Điểm Kết Quả Trắc Nghiệm : San José /Evergreen Community College District Placement Test Results and course sequence Bạn sẻ cần tài xuống nhu liệu Adobe's® Acrobat® Reader™.. nếu bạn muốn đọc và in tài liệu này.

Tiếp theo dự thi lượng định bạn cần xin hẹn buổi hướng dần xếp lớp

ĐĂNG KÝ LỚP

Sau khi hoàn tất hướng dần bạn có thề đăng ký các khoá học . Bạn có thề chọn đăng ký các khoá học qua điện thoại, sừ dụng hệ thống ghi danh STAR SYSTEM để có các sự chỉ dẩn. Xin bấm vào đây : StaReg_Instructions.pdf

Bạn có thể đăng ký trên mạng : https://myweb.sjeccd.edu/ và làm theo hướng dần

Chúng tôi chào đón các Tân Sinh Viên đến Trường Evergreen Valley College !

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ LÀM HẸN CHO CUỘC THI

 

Buổi Thi Ước Lượng quàng 2 đến 3 tiếng đồng hồ2

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Hide