Lời Chào Mừng

​​Tại Trường Evergreen Valley College, chúng tôi rất lấy làm hãnh diện về chiều hướng của chúng tôi đối với công cuộc giáo dục. Chúng tôi đặt các thực tế của sinh viên chúng tôi lên hàng đầu. Thí dụ, liệu bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ dựa trên các kỹ năng ngôn ngữ của bạn hay không? Bạn đang mang các trách nhiệm khác như trông nom con cái hay làm việc toàn thời gian hay không? Bạn có phải là người đầu tiên trong gia đình theo học một trường đại học hay không? Đối với mọi sinh viên – những người vừa mới tốt nghiệp từ trường trung học, trong hoàn cảnh chuyển tiếp nửa chừng giữa chức nghiệp hay khủng hoảng gia đình, và những sinh viên đang tận hưởng những năm vàng son của mình – chúng tôi cống hiến một môi trường trợ giúp đặt nặng trên các kinh nghiệm nội tại của bạn.

Các Thông Tin Tổng Quát Về Trường Đại Học:

  • Tập Mục Lục Trường Đại Học: tập The Evergreen Valley College Catalog là tài liệu chính thức của trường xác định các quyền của bạn theo Mục Lục.

  • Thời Khóa Biểu Các Lớp: Class Schedule được in và phát ra trước mỗi khóa học và liệt kê các danh số môn học, giờ giấc, địa điểm, và các điều kiện ghi danh. Các thời khóa biểu các lớp bao gồm các chi tiết trình bày thủ tục ghi danh, kể cả tiến trình trên trang MyWeb và ghi danh trên mạng STAReg.

  • Niên Trình Học Tập: Trường Evergreen Valley College áp dụng hệ thống học kỳ nửa niên học gồm 16 tuần. Niên Trình Học Tập thông báo các ngày khai giảng, ngày chấm dứt khóa học, ngày cuối cùng bỏ lớp bị chữ “W”, và các thông tin quan trọng bổ túc để bạn hay biết.

  • Trợ Cấp Tài Chánh: Tìm biết thông tin về cách thức trả tiền cho việc học tập ở bậc đại học của bạn.

  • Các Lệ Phí và Học Phí Của Sinh Viên: Tìm biết tốn phí mà bạn sẽ phải trả cho việc theo học tại Trường Evergreen Valley College, kể cả các lệ phí bảo hiểm sức khỏe, lệ phí đậu xe, v.v…

  • Bản Đồ Của Trường: Tìm biết đường đi của bạn tại Evergreen với một bản đồ ghi địa điểm các phòng ốc.

  • Danh sách tên Giáo Sư, Nhân Viên Học Vụ và Các Quản Trị Viên Hành Chánh: Trang mạng này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách liệt kê theo vần ABC các Giáo Sư, Nhân Viên, và Giám Học.

TRANG KẾ TIẾP

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show