Tín Chỉ Đại Học

​Không giống như trung học được đo bằng năm học, việc học ở đại học được tính bằng các tín chỉ (unit). Mỗi người tại trường đại học có thể vươn tới các mục đích của mình ở các thời điểm khác nhau bởi vì một số có thể ghi học ít tín chỉ hơn các người khác. Một số sinh viên có thể đi làm và chỉ học một vài units mỗi kỳ, trong khi các kẻ khác có thể theo học toàn thời gian, và hoàn thành các mục tiêu học tập của mình nhanh hơn.

Đơn Vị Tín Chỉ (Unit) Là Gì?

Một tín chỉ có thể được định nghĩa như tương đương với một tiếng đồng hồ nghe giảng bài mỗi tuần trong suốt học kỳ 16 tuần. Các lớp học ở Trường Evergreen Valley College được tính từ 1 cho đến nhiều nhất là 6 units. Thí dụ, lớp English 1A là một giảng khóa được tính là 3 units, vì thế, cần theo học 3 tiếng đồng hồ mỗi tuần trong suốt học kỳ.

Đối với mỗi tín chỉ của một giảng khóa, thường cần đến hai tiếng đồng hồ để làm bài tập. Như thế lớp English 1A là một giảng khóa được tính 3 tín chỉ và đòi hỏi 3 giờ nghe giảng bài trong lớp, nhưng nó còn cần 2 tiếng đồng hồ để làm bài tập cho 1 tín chỉ. Hãy xem xét công thức dưới đây:

1 unit tín chỉ = 1 tiếng nghe giảng bài
1 tín chỉ = 2 tiếng làm bài tập
Tổng cộng là 3 tiếng đồng hồ mỗi tuần cho lớp 1 tín chỉ

Giờ đây hãy thử áp dụng công thức trên cho lớp 3 units tín chỉ như lớp English 1A

Công thức: 2 tiếng tự học cho mỗi tín chỉ ghi danh

Thí dụ: lớp 3 tín chỉ

Thời giờ trong lớp = 3 tiếng đồng hồ mỗi tuần (1 tiếng cho mỗi tín chỉ)
Thời giờ tự học: + 6 tiếng mỗi tuần (2 tiếng mỗi tín chỉ x 3 tín chỉ = 6 tiếng đồng hồ.

Tổng cọng: 9 tiếng / mỗi tuần cho một lớp 3 tín chỉ.

Nếu bạn theo học toàn thời gian 12 units. Tổng số thời gian bạn phải thu xếp là 36 tiếng đồng hồ mỗi tuần để vừa học tại trường vừa đọc và làm bài tập sau giờ học (12 tiếng trong lớp + 24 tiếng tự học = 36 tiếng đồng hồ).

TRANG KẾ TIẾP

EVC Supporting Page
Evergreen Valley College
Show